InformaceExekutorský úřad Teplice sídlí v centu Teplic, v Husitské ulici 692/3. V jeho čele stojí soudní exekutor Mgr, Martin Svoboda. Svou činnost vykonává na celém území České republiky, bez ohledu na bydliště, sídlo nebo místo podnikání dlužníků.

  • Rychlé dohledání majetku dlužníka
  • Efektivní postižení majetku dlužníka
  • Vymožení pohledávky a splnění povinnosti

Díky profesionálnímu přístupu, zkušenostem a využití vyspělých technických prostředků a nejmodernějšího software se Exekutorský úřad Teplice řadí nejefektivnější úřady s vysokou mírou vymahatelnosti práva.

Výčet činností:

  • Exekuční činnost
  • Sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci
  • Dobrovolné dražby movitých věcí a nemovitostí
  • Úschova věcí, cenných papírů a peněžních prostředků
  • Právní pomoc po vydání exekučního titulu
  • Správa majetku v trestním řízení