InformaceInformace zveřejňované v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda, Exekutorský úřad Teplice, se sídlem Husitská 692/3, 415 01 Teplice, IČ 67199330.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jan Knapík, zaměstnanec soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský úřad Teplice, se sídlem Husitská 692/3, 415 01 Teplice (dále jen „Pověřenec“).

Kontakty na Pověřence

Poštovní adresa:
Mgr. Jan Knapík
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Exekutorský úřad Teplice
Husitská 692/3
415 01 Teplice

Na obálku napište: NEOTEVÍRAT PODATELNOU !

E-mail: Knapik@exekutorskyurad.cz
Telefon: 777 934 834

3. Podrobné informace pro účastníky exekučního řízení o zpracování osobních údajů
V přiloženém dokumentu jsou vám k dispozici souhrnné informace pro účastníky exekučního řízení o zpracování osobních údajů.

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání podávající přihlášku do výběrového řízení nechť se před podáním přihlášky seznámí s obsahem zde zveřejněného dokumentu: Informace o zpracování osobních údajů – uchazeč o zaměstnání. Podáním přihlášky do výběrového řízení je stvrzením toho, že se uchazeč o zaměstnání se zveřejněnými informacemi seznámil a souhlasí s nimi. Pokud by v zadávacích podmínkách soudní exekutor požadoval po uchazečích souhlas se zpracováním osobních údajů, níže je též k dispozici vzor souhlasu uchazeče o zaměstnání a vzor odvolání souhlasu uchazeče o zaměstnání.

Soubory ke stažení

[PDF] Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
[DOC] Vzor souhlasu uchazeče o zaměstnání
[DOC] Odvolání souhlasu uchazeče o zaměstnání