Exekutorský úřad Teplice

Exekutorské zápisy

 

Informace

Sepisování exekutorských zápisů

  • Osvědčení skutkového děje nebo stavu věci veřejnou listinou

Soudní exekutor osvědčuje formou zápisu na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci. Žadatel získá sepsáním zápisu veřejnou listinu coby důkaz o osvědčené skutečnosti.