Exekutorský úřad Teplice

Dálkový přístup

 

InformaceExekutorský úřad Teplice umožňuje účastníkům řízení, soudům a dalším k tomu oprávněným osobám nahlížet prostřednictvím dálkového přístupu do elektronické exekučního spisu.

  • Aktuální a 24 hod. denně přístupné informace o vedených exekucích

Prostřednictvím dálkového přístupu lze získat:

  • informace o konkrétním exekučním řízení (stav řízení, stav vymáhání, rozhodnutí)
  • statistické údaje o vybraných exekucích
  • souhrnné údaje o stavu řízení, stavu vymáhání a rozhodnutích ve vybraných exekucích

Na zřízení dálkového přístupu nevzniká účastníkovi řízení právní nárok. Pro jednotlivé případy zřizován není.

V případě zájmu o zřízení dálkové přístupu a dodání aplikace kontaktujte Exekutorský úřad Teplice na e-mailové adrese: Info@exekutorskyurad.cz.