Informace

Podíl 1/9 na pozemcích v obci Kovářov, okres Písek

EX: 110 EX 11346/12

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   18 912 Kč
Dražební jistota:   7 000 Kč
Katastrální území:  Vesec (670243)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek

Znalecký posudek  
 
 
Jedná se o pozemky, které se nacházejí v okrajové části obce Kovářov část Vesec. Pozemky nejsou přístupny a nachází se v celeném zemědělsky obdělávaném pozemku. Předmětem prodeje je podíl 1/9.