Informace

ODROČENO - Podíl 1/4 na pozemku v obci Sobotka, okres Jičín

EX: 110 EX 7502/13

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Odročena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   16 670 Kč
Dražební jistota:   6 000 Kč
Katastrální území:  Sobotka (752096)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín

Dražební vyhláška  
 
Znalecký posudek   
Odročení   
 
Jedná se o podíl 1/4 na pozemku, který se nachází u místní silnice vedoucí z Oseka severním směrem do Vesce u Sobotky. Na pozemku se hospodaří, pěstují se na něm zemědělské plodiny.