Informace

5. kolo (poslední) - Pruh pozemku na hranici areálu bývalé továrny ROSS v Roudnici nad Labem

EX: 110 EX 2003/18

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice, Husitská 692/3, Teplice
Nejnižší podání:   22 250 Kč
Dražební jistota:   0 Kč
Katastrální území:  Roudnice nad Labem (741647)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

Znalecký posudek  
 
 
Jedná se o pruh pozemku na východní hranici areálu bývalé továrny ROSS s přístupem z tohoto areálu.