Informace

Podíl 1/16 zemědělského pozemku o výměře 5755 m2 v k.ú. Tichá na Moravě, okres Nový Jičín

EX: 110 EX 5200/10

Druh dražby:  Exekuční
Typ dražby:  Nemovité věci
Předmět dražby:  Pozemek
Stav nařízení:  Nenařízena
Datum konání dražby:  
Místo dražby:  Dražební místnost Exekutorského úřadu Teplice
Nejnižší podání:   4 130 Kč
Dražební jistota:   1 000 Kč
Katastrální území:  Tichá na Moravě (766992)
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín

Znalecký posudek  
 
 
Jedná se o spoluvlastnický podíl 1/16 zemědělského pozemku, který se nachází v extravilánu obce cca 400 m od zastavěného území obce o velikosti 5755 m2.